Psykologi

Psykologiske vansker og problemer dukker opp i de fleste menneskers liv en eller annen gang. De kan bli utløst av store overganger i livet, belastninger vi ikke er rustet for å håndtere, av overgrep og vold, tap av nære mennesker, nyheter om alvorlig sykdom – eller av generell overbelastning arbeids- eller inntrykksmessig. Noen ganger dreier det seg om tilsynelatende ubetydelige påkjenninger, men vi har alle sårbare områder som disse kan treffe og med det utløse betydelige livsproblemer.

De fleste vansker og problemer bør ikke forstås som sykdom, men som forståelige responser på ytre påkjenninger. De kan forstås som grunnleggende sunne reaksjoner på en usunn livssituasjon eller som usunn håndtering av den foreliggende situasjonen. Uansett er vanskene og problemene å forstå som signaler til oss selv om at vi bør gjøre endringer – i den ytre verden eller i måten vi forstår, tenker og handler på i den situasjonen vi nå lever. Mange har også nytte av å forstå hvordan egen atferd påvirker andre, og hvordan dette kan være en årsak til problemene man står oppe i.

De fleste psykologiske og psykosomatiske problemer er «normale» og tilgjengelige for korttidsterapi/hypnose, med gode resultater. Dette gjelder også om problemene har vart lenge.