Publikasjoner

Egne bøker:

I samarbeid med Per A. Christensen: Harmoni og produktivitet. En bok om organisasjonsøkologi, produktivitet og kommunikasjon i praksis (1989)

Som redaktør sammen med Arne Semb-Johansson og Ivar Mysterud (forord av Thor Heyerdahl): Bred økologi. En tverrfaglig utfordring (1993)

I samarbeid med Per A. Christensen (forord av Gerhard Heiberg): Usynlige mønstre. Lønnsomhet, organisasjon og ledelse i økologiens tidsalder (1995)

Amerikansk utgave: Invisible Patterns: Ecology and Wisdom in Business and Profit (1995). (Også utgitt på litauisk og makedonsk.)

I samarbeid med Jan Christophersen (forord av Peter Lorange): Integritet og innflytelse – om å lede mennesker effektivt (2009).

Et utdrag av boken ligger her på Psykologisk.no.

Oversettelser:


Robert Cialdini: Påvirkning (2. utgave 2011).

Robert Cialdini: Fra påvirkning til overbevisning. Revolusjonerende nye metoder (2017).

Peter Kinderman: Fra sykeliggjort til aktiv deltaker – i stedet for dagens psykiatri (2016).

Artikler i utvalg

Artikkelen «Vi som ser rundt svingen» i Nationen 09.04.2018

Artikler i E24 (2009-2010)

Bortkastet testing i arbeidslivet

Spekulantene vi elsker å hate

Måteholdets motstandere

Tillit i svineinfluensaens tid

Miljøkampen er over

Artikler i Morgenbladet (2010)

Det egentlige skjer aldri

Psykoanalysens problem

Sluttreplikk om psykoanalyse

Selvdyrking i SUM

Annet:

Artikkelen «Korttidsterapi med voksne incestutsatte» i Incest – psykologisk forståelse og behandling, redaktører Tone S. Borchgrevink og Helen J. Christie (1991).

Artikkelen «Ungdom og seksualitet» i Flexicon (1990) .

Artikkelen «Democracy Without Generalized Trust May Lead to Violence». Medforfatter med Finn Tschudi og Magni Martens i David Winter et.al.: Personal Construct Psychology at 60: Papers from the 21st International Congress. Cambridge Scholars Publishing 2017.