Privat

Gjennom de siste 40 årene har jeg arbeidet med de fleste typer psykologiske problemer. I flere år arbeidet jeg med seksualrådgivning på Klinikk for seksuell opplysning. Jeg har arbeidet på familiekontor og med oppsøkende arbeid blant ungdom i Oslo. I 2017 arbeidet jeg ved en klinikk for rusavhengige. Hele tiden har jeg også drevet en privat praksis med psykologisk rådgivning og korttidsterapi.

Betingelser for privat psykologisk rådgivning og korttidsterapi

Jeg tar imot mennesker med et bredt spekter av vansker og problemer, men ikke med tyngre psykiatriske lidelser, alvorlige misbruksproblemer eller andre problemer som krever lang tids behandling eller oppfølging utover konsultasjonene.

Tjenesten koster kr. 1250 pr. klokketime for private klienter. Jeg har ikke driftsavtale, honoraret kan følgelig ikke føres på egenandelskort, refunderes eller føres til fradrag på selvangivelsen.

Jeg følger «Etiske prinsipper for nordiske psykologer» i mitt arbeide.

Natur