Ledercoaching

Mange ledere opplever posisjonen sin som ensom. Samtaler og samarbeid med lederkolleger blir lett påvirket av rollene og ulike agendaer som spiller inn. Derfor velger mange ledere i dag å knytte til seg en coach eller mentor som de kan ha et fortrolig forhold til, og som de kan tenke fritt sammen med. Ansikt til ansikt-situasjonen er den suverent beste for fortrolig og avslappet samarbeid. Derfor arbeider jeg kun slik, ikke over digitale medier.

Jeg arbeider som rådgiver og coach på fire ulike måter parallelt:

  • som facilitator for kreativ problemløsing av aktuelle utfordringer
  • som sparringspartner i viktige valgsituasjoner og for strategiske spørsmål
  • som personlig rådgiver for lederes egne valg og prioriteringer
  • som underviser innen organisasjons- og ledelsesrelaterte spørsmål

I praksis betyr det at:

  • Vi sammen løser aktuelle problemer og utfordringer og planlegger endringer
  • Jeg faciliterer og eksplisitt lærer bort de løsningsprosessene vi anvender
  • Jeg hjelper lederen med å forstå sin egen væremåte som årsak til det som skjer, og med å øke hans/hennes handlingsrepertoar