Korttidsterapi

Korttidsterapi/hypnose hos meg innebærer vanligvis et samarbeid med varighet fra minimum tre til maksimum syv konsultasjoner.

Hvis vi blir enige om at flere konsultasjoner likevel kunne være nyttig, tar vi uansett en pause etter syv samtaler. Dette for at du som klient skal finne ut hvor du står uavhengig av meg. Videre for å forhindre at terapien blir «en vane» – både for klient og terapeut.

Her er noen eksempler på typiske problemer vi arbeider med i korttidsterapi/hypnose: Angst, fobier, depresjon, psykosomatiske lidelser, livskriser, traumer, utbrenthet, nikotinavhengighet, søvnproblemer, konflikter og relasjonsproblemer i familie eller på jobb, seksuelle problemer, negativt stress, konsentrasjonsvansker med mer.

En korttidsterapi kan blant annet innebære:

  • Fokusert problemløsing av aktuelle livsproblemer
  • Endring av unyttige eller destruktive tenke-/følemønstre
  • Bruk av hypnose
  • Praktiske oppgaver – «hjemmelekser»
  • Læring av gode modeller for tenkning og kommunikasjon
  • Læring av teknikker for dybdeavspenning, selvhypnose og/eller meditasjon

Korttidsterapi/hypnose hos meg er hovedsakelig innrettet på aktiv handling og læring, i mindre grad på «innsikt» eller avdekking av historiske «årsaker» til at problemer har oppstått. Effektiv korttidsterapi er skarpt fokusert, det vil si at ved mange og sammenvevde problemer velger vi ut noen av dem – ikke alle.

Jeg driver allmennpraksis, det vil si at jeg tar imot mennesker med de aller fleste problemstillinger. Problemer som krever oppfølging utover konsultasjonene kan jeg dessverre ikke påta meg.