Livsfilosofi

Gud, gi meg sinnsro til å akseptere de ting jeg ikke kan forandre,
mot til å forandre de ting jeg kan,
og forstand til å se forskjellen.

Reinhold Niebuhr

I Norge lever de fleste av oss materielt trygge liv fri for nød og vold. Vi har tilgang på utdannelse og arbeid, helsehjelp og støtte fra NAV ved behov.

Samtidig lever vi i verdenshistoriens mest omskiftelige tid hva gjelder kultur og teknologi. Vi står i en flom av informasjon. Den totale mengde sanseinntrykk og fakta-/fiksjonsinformasjon er overveldende og går på den mentale helse løs. Idealene for utseende, for psykologiske, sosiale, seksuelle og karriererelaterte prestasjoner er uoppnåelige og enerverende. Oppløsningen av varige parforhold, familien og de gamle omsorgsinstitusjonene krever mye av individet.

Informasjonen om problemer knyttet til miljø og klima, til sult og nød, til storpolitikk og krigsfare, kan være angstskapende. Jo flere som engasjerer seg i arbeid for mindre forskjeller og mer omsorg for andre, for samarbeid og fred, desto bedre. Vi kan alle gjøre mer for vår neste.

Men samtidig må vi ta vare på egen mental helse i denne situasjonen. Vi trenger indre ro og våken tilstedeværelse, vi trenger konsentrasjon og god evne til å skjelne vesentlig fra uvesentlig. Vi trenger å kunne sjalte ut reklame og billig underholdning og heller dvele ved varige og ekte verdier.

Livsfilosofi

Min viktigste inspirasjon i dette er klassikeren Tao Te Ching fra Kina i ca. 300/500 år før Kristus. Min favoritt er Steven Mitchells oversettelse til engelsk:

Som PDF-fil
Som lydbok

Du kan også laste ned min egen versjon av Tao Te Ching:

Smilende livskunst

Inspirasjon i samme retning finnes i Smilende livskunst, en bok av forfatteren og filosofen Lin Yutang som levde i Kina og USA i første halvdel av 1900-tallet.

Et nettsted med sitaterfra Lin Yutang.

Terje Vigen

Men vi trenger også inspirasjon til å finne styrke. Min personlige favoritt er Terje Vigen, Henrik Ibsens monumentale dikt. Her ved Helge Jordal og Ivar Bøksle på YouTube.

Arnulf Øverland har i diktet «En hustavle» gitt oss en påminnelse om ikke å bli for selvopptatt:

Det er en lykke i livet
som ikke vendes til lede:
Det at du gleder en annen,
det er den eneste glede.

Det er en sorg i verden
som ingen tårer kan lette:
Det at det var for sent
da du skjønte dette.

Ingen kan resten av tiden
stå ved sin grav og klage.
Døgnet har mange timer.
Året har mange dager.

Og så må vi for all del ikke glemme å le – av oss selv, av verden og det hele.

Psykologi Humor