Bedrift

Jeg har arbeidet med organisasjon og ledelse i hele Skandinavia, England, Litauen, Albania og Botswana. Arbeidet har bestått av utarbeiding og gjennomføring av lederprogrammer, omorganiseringer, OU-programmer, tilsettinger og nedbemanningsprosesser, strategiprosesser, forfremmelsesprosesser, teamutvikling, konfliktløsing og lederrådgivning.

Betingelser for tjenester til offentlige og private virksomheter

I min nåværende praksis arbeider jeg med coaching av ledere på alle nivåer, både med rene forretningsmessige temaer, med HR-relaterte spørsmål og med «work-life balance». Tjenesten er basert på avtalt timepris, andre betingelser rundt tjenestene avtales spesifikt fra gang til gang. Jeg arbeider kun ansikt til ansikt, ikke over digitale medier.

Jeg samarbeider med andre konsulenter og/eller psykologer med rådgivning og henvisninger når det er til klientens beste. Det forekommer aldri økonomiske transaksjoner av typen «kick-back» eller «påslag» for henvisninger.

Liste over oppdragsgivere:

Abstrakt forlag AS, Ad Notam Gyldendal AS, Aftenposten, Aker Yards ASA, Akershus universitetssykehus HF, Albanian Telecom, Albanian Telecommunication Regulatory Authority, Arendal kommune, Asker & Bærum politidistrikt, Avdeling Storkjøkken Bjerke Bydel, BearingPoint, Bardøla hotell, Botswana Quality Assosiation /NORAD, Borregaard AS, Canal Digital, CC-mat Gjøvik, CMC Østlandet, Dansens hus, ECCO, Danske bank, Esselte Dymo AS, Esso Norge AS, Follo politidistrikt, Fokus Bank, Forsikringsklagekontoret, Forsvarssjefens Internrevisjon, Forsvarets Tele- og datatjeneste, Handel og Kontor i Norge, Handelshøyskolen BI, Helikopterservice AS, HELP forsikring, Hjartdal Kommune, Høgskulen i Telemark, IBM Norge AS, Jernbaneverket, Johnson & Johnson Nordic Division, Juridisk fakultet, Juristforbundet, Kongsberg Intech AS, KPMG, Kredittkassen, Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO), Kverneland AS, Landsbanken, Landsorganisasjonen LO, Lindorff Decision, Lithuanian Telecom, Luftfartstilsynet, Namsfogden i Oslo, Nationaltheatret, Nationen, Naturvernforbundet, NBF – Norges Begravelsesbyråers Forening, Nedre Buskerud politidistrikt, NFKL – Norsk Forening for Kvalitet og Lederskap, NIRF – Norges Interne Revisorers Forening, NKRF – Norges Kommunale Revisorers Forening, Nordisk Miljømerking, Norges Husflidslag, Norges Rasjonaliseringsforbund, Norges Statsbaner – NSB, Norsk Rikskringkasting – NRK, Norsk Akvisitørskole, Norsk AS Philips, NOS – Norsk Organisasjonspsykologisk Selskap, Norsk Psykologforening, Noiseless AS, Oslo Kommune, Oslo Kommunerevisjon, Oslo politidistrikt, Peterson AS, Politidirektoratet, Politiets data- og materielltjeneste, Politiets utlendingsenhet, PWC, Rikshospitalet HF, Sandefjord kommune, Securitas AS, Senter for menneskerettigheter, SINTEF, SKANSKA AS, Statens Pensjonskasse – SPK, Statens Teleforvaltning, Telemark Fylkessykehus, Telemark politidistrikt, Telenor ASA, Ullersmo Landsfengsel, Ullevål universitetssykehus HF, Utleiemegleren AS, ØBO Østfold Byoffensiv, Østfold politidistrikt.