Om meg

Jeg ble tidlig samfunnsengasjert og droppet ut av skolen etter et halvt år på videregående. Etter det deltok jeg idealistisk i en rekke frivillige organisasjoner, samtidig som jeg hadde en rekke levebrødsjobber frem til jeg tok eksamen artium som elev ved Forsøksgymnaset i Oslo i 1971, 22 år gammel.

Jeg tok embetseksamen i psykologi ved Universitetet i Oslo 1984. På veien dit, både før og under studiet, tok jeg jobber innen forskjellige yrker – som blant annet sjåfør og forskalingssnekker, pleiemedhjelper og oppsøkende ungdomsarbeider, keramiker og lærer, bryggearbeider og verneassistent. Siden -84 har jeg arbeidet som terapeut med korttidsterapi og hypnose.

Om Jon

Umiddelbart etter mottatt autorisasjon startet jeg en privat praksis som allmennpraktiserende psykolog. I tillegg arbeidet jeg ved klinikk for seksuell opplysning og ved et familiekontor. Jeg har opprettholdt praksisen med korttidsterapi og hypnose helt siden -84 samtidig som jeg har arbeidet som organisasjonspsykolog, fagbokforfatter og oversetter. Jeg har omfattende utdanning innen ericksoniansk hypnose, selvhypnose og NLP (Nevrolingvistisk programmering) fra Norge, Sverige, England og USA i årene fra 1982 til 2007. Jeg deltar aktivt i nettverk av terapeuter og coacher for å holde meg faglig oppdatert.

Jeg har praktisert yoga siden 1980, og i 1993 – 1996 tok jeg en utdannelse som yogalærer. Jeg har undervist i hypnose og yoga, og har også en fast egenpraksis med qi gong: kinesisk oppmerksomhetstrening, bevegelse og meditasjon. Jeg underviser ofte mine klienter i selvhypnose og meditasjonsteknikker, både som verktøy for stressmestring og som veier til dypere erkjennelser.

Siden -86 har jeg arbeidet med organisasjon og ledelse i arbeidslivet både som konsulent i et internasjonalt konsulentselskap og privat i nettverk med andre konsulenter. I 2003 grunnla jeg, sammen med tre kolleger, selskapet De4 search & consulting. Der var jeg daglig leder de første seks årene, deretter partner frem til 2012. Siden 2012 har jeg arbeidet for meg selv i JonLH psykologi i nettverk med andre psykologer og ledere.

Som organisasjonspsykolog har jeg bygget opp og drevet lederprogrammer og vært rådgiver for ledere på alle nivåer samt vært konsulent ved utvelgelse til leder- og spesialiststillinger. Typisk har dette vært ved å gjennomføring av strukturerte finaleintervjuer og referansesjekking. I 2009 tok jeg kurser og eksamener innen styrearbeid ved BI, og har arbeidet som profesjonelt styremedlem i flere virksomheter.

Jeg har publisert en rekke bøker og artikler innen de fagområdene jeg arbeider. I tillegg har jeg engasjert meg i samfunnsspørsmål med både artikler og debattinnlegg.